Prezentované portfolio představuje výběr z realizací a projektů, které nejvýstižněji charakterizují principy mé práce:

Rychta Krásensko »

pohled_shora_SZ22-pohled_vychodStudie rekonstrukce a dostavby Krásenské Rychty je naší společnou prací. Editin ideový návrh jsem pro účely zadavatele zpracovala do PC podoby a doplnila 3D modelem. Jedná se o návrh rozšíření a současně zpřehlednění provozu stávajícího památkově chráněného objektu Rychty, spravovaného Lipkou – školským zařízením pro environmentální vzdělávání v Brně. Část Rychty je rekonstruována, ubytovací křídlo je protaženo (na půdorysu doloženém v historických mapách) a nově vzniklé prostory jídelny a kuchyňského provozu dotvářejí dvůr (školní atrium) formou samostatného, novodobě pojatého objektu, za maximálního využití přírodních stavebních materiálů a zeleně.

RD Všechovice »

Rodinný dům pro velmi osobitého investora. Na kopci nad vesnicí, s dalekým výhledem na jihozápad, v třešňovém sadu přiléhajícím k lesu. Stavba je tvořena třemi kamennými tělesy, která propojují dřevěné krčky. Na stavbu byl použit místní načervenalý pískovec, který má barvu okolních polí. Díky tomu se dům organicky včleňuje do krajiny.

Rekonstrukce mlýna v Drásově »

Můj rodný dům, památkově chráněný bývalý mlýn. Při rekonstrukci jsme v co největší míře respektovali původní dispozice. Poškozené prkenné podlahy jsme nahradili novými, vyrobenými ze starého, znovu použitého materiálu. V kuchyni je položená stará recyklovaná opuková dlažba kombinovaná s keramickou ornamentální dlažbou, získanou z rekonstruovaného objektu. V koupelně jsme použili kamenná umyvadla- původně určená k napájení zvířat, stejně jako kamenná vana- kdysi tzv.stírka. Na fasádě jsme doplnili původní římsy, omítka je vápenná s bílým vápenným nátěrem. Vyměnili jsme nepůvodní okna za repliky původních, vyrobených podle dochovaného vzoru. Ke kuchyni v patře jsme dostavěli jednoduchou dřevěnou terasu, jejíž podlahu tvoří dubové fošny nepravidelných tvarů.

RD Turkovice

RD pro pětičlennou rodinu, na protáhlém pozemku mírně se svažujícím k západu. Z pozemku je daleký výhled do krajiny. Dům je koncipován jako kompozice 2 těles s rozdílnými funkcemi- přízemní kamenné těleso s obytným prostorem, jídelnou a kuchyní vynáší přes něj položené lehčí dřevěné těleso s ložnicemi. To je opláštěno sbíhavými modřínovými prkny. Pod přesahujícím ložnicovým tělesem je prostorná krytá terasa navazující na obytný prostor s kuchyní. Konzola dřevěného tělesa je vynášena mohutným monolitickým kamenným blokem nepravidelného tvaru.

RD Skalička

Dům pro čtyřčlennou rodinu. Pozemek na okraji malé vesnice, rovinatý, sousedící s lesem. Dům tvoří 2 k sobě přiléhající tělesa, jejichž pultové střechy mají opačné sklony. Ve vyšší části každého z těles jsou umístěny ložnice přístupné z lávky-galerie, která obě tělesa propojuje. Galerie je součaně otevřena do převýšených prostorů haly a obytného pokoje. Jedno z těles je obezděno kamenem, druhé má provětrávanou modřínovou fasádu z prken nestejných šířek.

RD Dolní Loučky

Dům pro manželský pár na úzkém pozemku v jižním svahu. 2 prolínající se tělesa: spodní- vstupní a obytné. na které navazuje klidové s ložnicí a pracovnou, osazené o půl patra výš. Výškový rozdíl koresponduje se sklonem svahu. Fasáda je navržena jako dřevěná provětrávaná z mořínových prken. Dřevěný obklad je kombinován s omítkou.

Interiér místnosti s bazénem v RD

Návrh řeší ve variantách výtvarné a materiálové pojetí místnosti s bazénem v rekonstruované venkovské usedlosti. Na stěnách je použit marocký štuk přírodního odstínu v kombinaci s ručně vytvořenou mozaikou ze střepů keramických kachliček, popřípadě oblázků a mušlí. Na podlaze tmavá čedičová dlažba, v jiné verzi tmavé oblázky. Podhled je ve dvou úrovních, v mezeře mezi nimi osvětlení a vyústění vzduchotechniky.