Studie rekonstrukce a dostavby Rychty v Krásensku  »

Titulni-obrazekNa této studii jsme spolupracovaly se Soňou, já v ruce, ona v počítači, já na návrhu, Soňa na finální verzi a 3D modelu k odevzdání. Investorem a zadavatelem byla obec Krásensko spolu s nájemcem Lipkou, školským zařízením pro environmentální vzdělávání v Brně. Šlo o rozšíření a vyladění ubytovací kapacity stávajícího historického objektu, zpřehlednění provozních vztahů a přístavbu jídelny a kuchyně při max. použití přírodních materiálů…

 

Správní budova Parku Rochus »

Titulni-fotostudie a fotky z realizace (do dubna 2016) www.parkrochus.cz

Koncepce návrhu správní budovy i sousední trafostanice a veřejných WC (první část realizovaného zázemí Parku Rochus) vychází z myšlenky představit lidem přicházejícím sem za přírodou (jde o krásné místo nad Uherským Hradištěm, bohužel léta uzavřené jako vojenský prostor, následně však v roce 2005, díky výskytu vzácného motýla bourovce trnkového, zařazené v celé své rozloze 60 ha do soustavy Natura 2000) i lidem mířícím sem za poznáním původní architektury Uherskohradišťska a za tradičními řemesly, zvědavých na prohlídku čerstvě založeného skanzenu – Muzea v přírodě, či poutníkům stoupajícím tudy k nedaleké kapli Sv.Rocha…soudobou architekturu, schopnou obstát tváří v tvář věky ověřené lidové architektuře. Proto se zde v hojné míře uplatňují přírodní stavební materiály (lícové pálené cihly, zelená střecha, hliněné omítky, dřevěné trámové stropy, lité epoxydové podlahy..) a do budoucna předpokládáme hojné osázení průčelí popínavou zelení, přecházející do zeleně zelených střech :-)… věřím, že se nám podařilo navodit symbiozu architektury s přírodou a zveme Vás do její živosti, pestrobarevné a proměnlivé v čase (nejen v ročních obdobích…)

Prováděcí a realizační projekt vypracovaly a stavbu dozorovaly kolegyně ing.arch. Marcela Horová a ing. Jana Houzarová (ateliér RA- DOST, www.ra-dost.cz)

Rekonstrukce farního domu v Bohdalicích »

V tomto případě bylo zadání opravdu výzvou :-), šlo totiž o přizpůsobení dispozičního řešení a vzhledu (včetně provedení zateplení fasády) původního RD z 80. let 20. století jeho současnému duchovně společenskému způsobu využití, tedy farnímu domu. Zároveň nebyly v rozpočtu peníze na významnější použití přírodních materiálů, takže jsou (bohužel) izolace, omítky i povrchy podlah konvenční a okna dokonce plastová. Je to spíše ukázka nízkorozpočtového převleku domu do nových šatů. Tento „oblek“ jsem šila na míru našemu příteli, faráři Janu Hanákovi, zatímco se mu moje dcera Johanka postarala o „výšivky“ formou malby na stávající luxferová okna. Významnou výtvarnou roli tu má zeleň, zejména ta popínavá. Vnímám ji jako živoucí, barevně proměnlivou součást stavby, symbioticky dotvářející genium loci tohoto požehnaného místa.

Stavba probíhala ve třech etapách, v r. 2012 byly provedeny první stavební úpravy interiérů a výměna oken, v září 2013 pak obnova a zateplení fasády, vytvoření atria ve dvoře a oboustranná výmalba stávajících luxferových oken v schodišťovém prostoru. Na podzim 2014 byla rekonstrukce dovršena úpravou vstupní haly a realizací nového schodiště.

Kromě bydlení faráře, dnes nabízí dům i důstojný prostor pro setkávání se (nejenom) farníků….pořádají se zde tématické filmové projekce, přednášky, komorní koncerty a divadla malých forem, pravidelně probíhají kluby dětí a ministrantů, výuka náboženství,…zasedá farní rada apod.

Studie RD ve Snovídkách »

IMG_9492Návrh rodinného domu v nádherném prostředí otevřené krajiny ve Snovídkách (nedaleko Koryčan) vznikal ve spolupráci s jeho majitelkou paní magistrou Yvonou Soukupovou v roce 2012. PD pak zpracoval a stavbu dozoruje pan ing. Petr Nevařil. V současné době je už dům před dokončením…

Rekonstrukce čp.2 na Křivoklátě »

Jeden z nejstarších kamenných domů v blízkém sousedství hradu Křivoklát si před lety pořídil a k bydlení upravil manželův bratr Vojta. V roce 2004 jsem mu na základě zaměření stávajícího stavu vypracovala návrh rekonstrukce domu….

Hrad Helfštýn – galerie Věcičky »

Malý sklepní prostor s kamennou valenou klenbou situovaný na palácovém nádvoří v sousedství stálé expozice uměleckého kovářství byl před asi 20 ti lety (1995) upraven a využíván jako malá prodejní galerie „Věcičky“

Hrad Helfštýn – Kovářské studio »

Dostavba části III. hradního nádvoří – Kovářské studio. Jde ideovou rekonstrukcí tzv. pekárny na hradě Helfštýně, stavba navazující na torzo věže a sousedící s již v minulosti realizovanou hradní kovárnou slouží jako Kovářské studio (hrad je významným místem každoročního mezinárodního setkání uměleckých kovářů Hefaistonu). Vznikl tak dominantní výstavní prostor se zázemím, realizovaný asi před 17 ti lety (1998). Stavba vznikla na rozvalinách kamenných zdí a s použitím fragmentů nalezených pískovcových ostění, v místě původní hradby III. nádvoří. Využila jsem zde dané svažitosti terénu pro mezonetový způsob rozmístění dipozice a zakomponovala všechny dochované stavební prvky (klenby, okenní a dveřní otvory, výklenky…)

Zaměření kaple v Javorovci »

Ukázka jedné mé zaměřovací práce pro Slovácké muzeum a Park Rochus v Uherském Hradišti (2011)

Zaměření tzv. Husitského sklepa v Mařaticích »

V tomto případě jde opět o zaměřovací práce pro Park Rochus a Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, tentokrát z r. 2013. Vlastně se jedná o jeden z nejstarších nadsklepních domů ve Vinohradské ulici. Tyto mé práce dokumentují jednotlivé (etnografy vybrané) objekty původní lidové architektury u nás, zároveň tak umožňujeme jejich majitelům získat zdarma (jako dík za souhlas se zaměřením) důležitý podklad pro jejich případnou obnovu, rekonstrukci, adaptaci nebo revitalizaci. Podobně zaznamenaných objektů máme již několik desítek.

Zaměření sušírny ovoce ve Zlámanci »

Další příklad práce ze zaměřování lidové architetury (2012)…

Zaměření patrové komory ve Zlámanci »

Ještě jedna ukázka zaměření stávajícího stavu drobné lidové architektury, ze stejného místa i roku…

Kněždub čp.137 »

Na rekonstrukci rodného domu malíře a impresionisty Jožky Úprky jsme s manželem pracovali v letech 2004 a 2005. Památkově chráněný dům se stal vlastnictvím obce a ta se jej rozhodla opravit a otevřít jako stálou expozici věnovanou životu a dílu J.Úprky. Mým úkolem bylo provedení detailního zaměření stávajícího stavu domu a návrh jeho rekonstrukce, včetně PD (více v průvodní zprávě). Statické zajištění tohoto hliněného domu navrhla doc.Ing.Ivana Žabičková, Csc. z FA VUT Brno a vlastní stavební práce řídil můj muž Marek Vlček. Na domě se podílela stavební četa Josefa Morkuse (Trnávka), tesař David Smejkal (Pardubice) , truhlářské práce dodal Vlastimil Šmatelka (Luboměř) a restaurování malovaného stropního trámu provedl Jaroslav Vlasák (Nová Včelnice).

Na této stavbě jsme si ověřili, že se pomocí tradičních materiálů a řemesel dá zpátky do života navrátit i dům, který byl na počátku v téměř beznadějném stavu (viz.fotky z průběhu stavby). Potěšila nás účast stavby na konferenci Outstanding Earthen Architecture in Europe.

Senetářov čp.32 »

Na postupné obnově tohoto památkově chráněného domu jsme se podíleli v minulých letech už vícekrát. Má poslední práce z podzimu 2010 se týkala mimo jiné i rekonstrukce stálé expozice perleťářství a tradičního bydlení.

Lysovice čp.33 »

Tak v tomto sympatickém žudrovém domě z hlíny žijeme s manželem a dětma od roku 2000. Koupili jsme ho jako památku, přestavbami v minulém století (k naší radosti) téměř nedotčenou. Naučila nás, že méně znamená více a my se jí rádi přizpůsobili. Od té doby už dům prodělal několik etap stavebních prací, přičemž se stále snažíme o co nejcitlivější přístup. Obnovili jsme černou kuchyň a restaurovali kachlová kamna a chlebovou pec v jizbě; rozdělením spodní komory lehkou sendvičovou příčkou ze dřeva (s vnitřním rozvodem instalací) jsme získali prostor potřebný pro koupelnu; naučili jsme se pracovat s hlínou, abychom mohli obnovit obloučkové hliněné omítky (místní všudypřítomná specialita) uvnitř domu i na fasádě; v proluce hospodářského křídla jsme dostavěli stáj pro koně a na střechu obytné části domu jsme nechali položit (našít, nabít) rákosovou krytinu. V poslední době se už pouštíme jen do menších kousků, jako jsou ploty a tak :-).

Potěšilo nás ocenění Outstanding Earthen Architecture in Europe, které naše usedlost obdržela v květnu (2011) na konferenci v Marseille.

Těchonice čp.1 »

Tato krásná podšumavská fara patří našim milým známým, Martině a Honzovi Radvanovým. Ti ji nejen takhle zvelebují, ale navíc ji i celičkou provoněli svou prací, tj. levandulí a včelím voskem (doporučuji navštívit jejich stránky www.levandulova.cz).

Brušperk »

Rekonstrukce starého větrného mlýna holandského typu v Brušperku začala v roce 2004 (studie a PP). Vlastní realizace 1. stavební etapy proběhla v následujících dvou letech – byla vybourána předešlá nevhodná betonová vestavba, proběhla sanace původního cihelného zdiva, výroba a osazení trámových stropů, krovu s lucernou, okenních a dveřních otvorů, postavena prstencová přístavba sociálního zařízení v přízemí a na střechy byla položena šindelová krytina… Adaptace mlýna byla původně navržena k trvalému bydlení mladé rodiny. V současné době pokračují práce na jeho rozšíření o podzemní dům s vysokým standardem technologického vybavení. V práci pokračují kolegové Tomáš Havlíček a Pavel Magnusek (www.letajici-inzenyri.cz)

kovaný plot a přístřešek pro auta Ostrava Hošťálkovice 2005-6 »

Kovaný plot a přístřešek pro autana této realizaci (2005-6) jsem zúročila těch skoro deset let pobytu na hradě Helfštýně mezi uměleckými kováři setkávajícími se zde na každoročních Hefaistonech a jejich díly, které jsme měli tu čest vystavovat a konzervovat…. Ve spolupráci s uměleckým kovářem Tomášem Zimou a stavební firmou Josefa Morkuse vznikl tento „plot“, v podstatě trojice kovaných bran osazených do nízké ohradní zdi z lomového kamene a lícových cihel. Součástí zakázky byl i lehký přístřešek pro dvě auta a zpevněná příjezdová plocha. Tesařské práce zde odvedli, stejně jako na mnoha jiných našich stavbách David a Vlastimil Šmatelkovi z Luboměře.

Lysovice – zastávka autobusu 2004 »

Lysovice - zastávkastudie zpracovaná v r. 2004 si „pohrává“ s tvaroslovím žudru, architektonického prvku typického pro vesnice tzv. Německého ostrůvku, jehož jsou Lysovice součástí

Přádelna PODOMÍ »

titvypracovaná pro MAS Moravský Kras (2011-12) rozvíjí myšlenku vložení nové ideové náplně a tím i života do historického objektu Van den Bruchovy přádelny v Podomí. V současnosti slouží jedno křídlo budovy jako rodinný hotel a ubytovna, zbývající část jsou skladové prostory. Po dohodě s majiteli byla rozpracována idea zpřístupnění a propojení obou křídel veřejnosti, včetně opětovného uzavření dvora novodobou přístavbou. Areál je navržen k pobytové relaxaci spojené s tématickými semináři a přednáškami. Nabízí ubytování v historických prostorách i moderních bezbariérových apartmánech, jsou zde sály, kuchyně, čajovna, sociální zařízení i obytná zahrada…vše v duchu přírodních materiálů, barev a zeleně.