ing.arch. Edita Chiara Vlčková – REKONSTRUKCE (nejen) PAMÁTEK

 • mobil: +420 776 769 421
 • tel: +420 517 331 744
 • email: edita.vlckova@hlinenydum.cz
 • adresa: Lysovice 33., Vyškov 682 01
 • IČO: 651 48 584

» Realizované stavby – fotogalerie »

Něco málo o mně

Narodila jsem se v červenci 1966 v Ostravě, v roce 1990 jsem absolvovala FA VUT v Brně. S mým milým, nepřehlédnutelným mužem máme čtyři osobité děti a od roku 2000 žijeme v Lysovicích (nedaleko Vyškova) v památkově chráněném hliněném domě s žudrem. Předtím jsme téměř deset let kastelánovali na hradě Helfštýně.

Mám ráda původní historické domy s jejich geniem loci, stejně jako nové, přehledné a prosluněné stavby z přírodních stavebních materiálů…obé nejlépe v co nejhojnější kombinaci s popínavou zelení 🙂

Co Vám mohu nabídnout?

Budu Vám pozorně naslouchat, postupně se do Vašich představ vciťovat a souběžně s tím načítat Váš stávající dům a zkoumat a prověřovat všechny možnosti, které se nabízí. To vše s ohledem na použití přírodních materiálů a řemeslné zpracování konstrukcí i detailů. Snažím se v co největší míře ctít dispozici daného domu a hledám proto, pokud možno, jednoduchá řešení, citlivá k domu a čitelná pro uživatele i řemeslníky. To však neznamená, že se bráním smysluplnému rozšíření původního objektu o novodobou přístavbu. Naopak, jsem přesvědčena, že takto přiznaný kontrast může stavbě dodat patřičnou živost. Baví mně iniciovat své zákazníky a spolupracovat s nimi na vizi jejich budoucího domova. Jsem si vědoma širšího kontextu vztahů bydlení a umístění domu v krajině i důležitosti vnitřního zdravého prostředí. Přeji si mít spokojené zákazníky 🙂

Na čem jsem pracovala dosud?

Všechny mé studie, projekty a realizace jsou pro mne důležitým zdrojem poznání.

K realizovaným projektům památkově chráněných objektů patří např.:

Další poznatky mi přinesla práce na revitalizaci a obnově domů původní zástavby obcí, např.:

 • rekonstrukce r.d. v Habrůvce u Křtin
 • rekonstrukce prodejny lidových řemesel v Bystřici pod Hostýnem
 • rekonstrukce bývalé fary v Těchonicích
 • rekonstrukce a přístavba domu v Náměšti na Hané
 • rekonstrukce farního domu v Bohdalicích
 • studie rekonstrukce přádelny v Podomí
 • studie rekonstrukce a dostavby Rychty v Krásensku

Mou zatím jedinou realizovanou novostavbou je RD ve Snovídkách

Z prací, které zatím nebyly realizovány, zde zmíním (a někdy snad pro ilustraci i vystavím )

 • studii Habánského domu ve Velkých Bílovicích
 • studii enviromentálního centra Rozmarýnek v Brně
 • vítěznou studii rekonstrukce paláce na hradě Helfštýně
 • rekonstrukci r.d. ve Svinarech u Hradce Králové

Důležitou kapitolu mé práce tvoří dlouholetá spolupráce se Slováckým Muzeem na postupném zaměřování a dokumentování lidové architektury na Uherskohradišťsku. Snažíme se tak navázat na velmi cennou a záslužnou práci studentů profesora Antonína Kuriala z FA VUT v Brně, z 50. a 60. let minulého stol. Podobně spolupracuji už léta s Muzeem v přírodě – skanzenem Rochus o.p.s. UH, na jeho studii, tj.na zaměření vybraných objektů v terénu a návrzích novodobého zázemí Muzea v Přírodě – správní budova Rochusu

Důležitá poznámka na závěr : jelikož nejsem zrovna praktická a nástup počítačové éry mě nijak zvlášť nezasáhl, pracuji stále v ruce. Zatím v tom vidím pořád víc kladů než záporů. Cítím se tak svobodnější, hard diskem je mi vlastní hlava a k samotné práci potřebuji jen chuť, čas, světlo, tužku, pera, pastelky, metr, pravítko a papír.

 

Pokud máte zájem, jste vítáni 🙂   Edita Vlčková

>ODKAZY<